Contact

x

Certificeren: Lust of Last?

23 februari 2016, 2 min leestijd

Als we met de focusgroep Opleidingen bij elkaar komen, verloopt zo’n bijeenkomst vaak net wat anders dan bij andere focusgroepen. We werken actief aan het uitwisselen van ervaringen en leggen de punten waarmee we worstelen op tafel. In plaats van een ‘normale’ opzet met een presentatie kiezen we veelal voor andere vormen voor zo’n bijeenkomst. Noem het beroepsdeformatie.

Tijdens de bijeenkomst rondom de vraag of Certificeren nu een lust of last is, hebben we aan een gezamenlijke slotverklaring gewerkt. Als gevolg van de verschillende bloedgroepen binnen de focusgroep (hogescholen en universiteiten, bedrijfsleven en commerciële opleiders) viel de vraag niet eenduidig te beantwoorden. De balans tussen lust en last slaat voor de verschillende groepen telkens anders uit.

StudentenWereldwijd zijn sinds 1990 ruim 400.000 officiële SAP examens succesvol afgelegd. De geslaagden mogen zich SAP-Associate of SAP Professional noemen. Ook voor studenten is er een speciaal programma om zich te certificeren.

Studenten zien de SAP certificering als een meerwaarde bij het vinden van een afstudeeropdracht, stage of baan. Je maakt immers aantoonbaar over bepaalde kennis te beschikken. Dat je daarvoor zo’n 168 uur extra studiebelasting voor je kiezen krijgt, nemen ze op de koop toe.

Bedrijfsleven

De toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven is sterk afhankelijk van de omgeving waarin het bedrijf opereert en de grootte. In sommige bedrijfstakken is certificering of (bij-)scholing gekoppeld aan een jaarlijks te behalen norm. Terwijl SAP certificeringen vooral lijken te zijn weggelegd voor consultants en/of competence center medewerkers. Terwijl er nog veel andere rollen zijn die met SAP in aanraking komen – denk maar eens aan Key Users.

Commerciële opleider

Vanuit de commerciële opleiders werd opgemerkt dat de SAP certificeringen door SAP zelf worden ontwikkeld, terwijl er ICT-certificeringen zijn die meer onafhankelijk worden ontwikkeld en afgenomen. Dat laatste heeft in Nederland met de bepekte reisafstand tot Den Bosch te maken.

Persoonlijk verwonder ik me over het feit dat professionals, zeker als ze over jarenlange ervaring beschikken, hun kennis niet kwantificeerbaar maken via een SAP certificering. Daarmee kunnen ze aantonen hun vakinhoudelijke kennis op orde te hebben. Dat voor een succesvol project ook nog andere kennis en vaardigheden nodig zijn, staat buiten kijf. Maar het voelt alsof je na een serie rijlessen het examen bij het CBR niet gaat afleggen. En dus geen rijbewijs haalt. En daar zit gelijk het probleem. Want natuurlijk mag je ook zonder geldige SAP certificering je werk doen.

Gelet op het tempo waarin technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen, is het bijhouden van je kennis geen gemakkelijke opgave. Laat staan het opdoen van ervaring in het toepassen van dergelijke nieuwe technologie. Met een geldige certificering heb je als specialist in ieder geval aangetoond dat je kennisniveau up-to-date is.