Contact

x

Leren zonder training voorkomt vergeetcurve

5 april 2017, 3 min leestijd

De hoop van opleiders is dat deelnemers aan een training zich maanden later de leerstof nog zullen herinneren. Dat de kennisoverdracht zelfs tot gedragsverandering leidt en de deelnemers daardoor beter gaan presteren. Een naïeve gedachte. De Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus (1850-1909) ontdekte al in 1885 dat we een maand na het volgen van een training nog maar twintig procent van de opgedane kennis kunnen reproduceren.

Toch stoppen veel trainers en docenten 130 jaar later nog steeds mensen in klasjes. Sommigen denken zelfs dat trainen en opleiden een essentieel onderdeel van ons bestaan is, dat we niet zonder kunnen. Maar dat is niet zo.

Een voorbeeld. Dit jaar is het zeven jaar geleden dat de iPad geïntroduceerd werd. Ik ken echter in mijn omgeving niemand die ooit de cursus Werken met een iPad gevolgd heeft. Toch kan iedereen met een tablet overweg – als gebruiker hebben we dat onszelf blijkbaar aangeleerd. En als we het even niet weten, vinden we online binnen enkele klikken het antwoord op onze vraag.

Trainen is dus misschien ouderwets, leren doen we echter nog steeds. Maar dan op een andere manier. We moeten nú (beter) presteren en daarom hebben we deze specifieke kennis nú nodig. Dat betekent dat we nú willen leren. En bij voorkeur op de locatie waar we ons nú bevinden, niet over een halfjaar op een open-rooster-training ‘op een centrale locatie in Nederland’.

De oplossing om beter te presteren, is performance support: leermodules in de juiste context en passend bij jouw rol. Een simulatie van een bepaalde handeling in een erp-systeem, een quick reference card met belangrijke functietoetsen, of een procesbeschrijving die nu eens niet een lijvig document is dat alleen uit tekst en flowcharts bestaat, maar verschillende niveaus kent. Je krijgt een stuk algemene informatie als je alleen de hoofdlijnen van het proces wilt weten en specifieke informatie als je verdieping zoekt.

De praktijk

Ik geef drie voorbeelden: Stel dat je orderpicker bent bij een grote logistieke dienstverlener. Wat heb je aan alleen een mbo-opleiding logistiek medewerker 1 als je daarna in de praktijk niet de beschikking hebt over performance support voor de specifieke logistieke situatie waarin je terechtkomt?

Of dit: Je start in je nieuwe baan als beleidsmedewerker bij een overheidsinstelling en wilt weten hoe het proces van reiskostendeclaraties eruitziet. Hoe word je het best geholpen? Door een klassikale instructie als onderdeel van je introductiedag? Aangevuld met een uitgebreide papieren procesbeschrijving van dertig pagina’s, waarin alles tot op het kleinste detail is uitgeschreven? Of door een filmpje dat in vijf minuten de hoofdlijnen van het proces uitlegt en je per processtap doorverwijst naar andere bronnen voor verdere verdieping? Tien tegen één dat op je eerste werkdag het filmpje voldoende is en de verdieping vanzelf komt als je de taak daadwerkelijk moet uitvoeren.

Een laatste voorbeeld. Na een succesvol implementatietraject gaat de organisatie waar je werkt live met een nieuw erp-systeem. Wat gaat je het best helpen als je volgende week je eerste inkoopcontract moet vastleggen? Een klassikale training waarin je vier weken voor de livegang de standaardsituatie hebt kunnen oefenen? Of een simulatie van de betreffende handeling in het erp-systeem die je veld voor veld de handeling uitlegt op het moment dat je deze moet uitvoeren, afhankelijk van de gekozen procesvariant en van jouw rol in het proces?

Podcast

Beluister de podcasts