Contact

x

Meer doen met Data Analytics? Zorg dat je deze 4 zaken op orde hebt

Data Analytics zijn voor organisaties onmisbaar om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en processen te optimaliseren. Daarom is het natuurlijk belangrijk dat je de juiste analytics-oplossing kiest. Maar de juiste technologie is slechts één deel van het grotere geheel. Om je analytics-proces te doen slagen, is het minstens zo belangrijk dat je een realistisch beeld hebt van de uitdagingen in jouw organisatie. In dit blog lees je hoe je de vier onmisbare onderdelen voor succesvolle inzet van analytics scherp krijgt.

Data analytics

Analytics zijn als een bril voor je organisatie. De inzet van analytics helpt je om een beter beeld te krijgen van je processen. Een belangrijke vraag die veel organisaties echter niet stellen is waarom ze (nog) niet goed zien. Als je zicht slechter wordt, betekent dat niet altijd dat je ogen achteruitgaan. Het kan zijn dat er iets anders niet klopt, zoals een beknelde zenuw. Hetzelfde geldt voor je organisatie. Een beperkt zicht op je bedrijfsprocessen ligt meestal niet alleen aan je analytics-tool. Het kan ook komen doordat goede werkafspraken ontbreken of collega’s niet goed weten wat van hen verwacht wordt. We zetten vier factoren die het succes van je analytics bepalen op een rij.

1. Werkproces

Allereerst is het belangrijk om te zorgen dat analytics een integraal onderdeel zijn van de werkprocessen in jouw organisatie. Je doet het er niet zomaar even bij, je moet analytics verweven met je werkzaamheden. Daarnaast gaat het niet om een one-size-fits-all oplossing. Iedere branche heeft specifieke kenmerken en prestatie-indicatoren. Denk na wat belangrijk is in jouw markt en zorg dat deze waarden weerspiegeld worden in jouw analytics. Een voorbeeld hiervan is dat je het voorspellen van de klantvraag en het resultaat hiervan gaat integreren in het inkoopproces.

2. Gebruiker

Om analytics succesvol in te zetten in je werkprocessen, moeten gebruikers weten wat zij eruit kunnen halen. Het is daarom belangrijk dat gebruikers goed getraind worden, zodat ze de benodigde kennis bezitten. Dit helpt ze om de juiste vragen te stellen en om zich bewust te worden van wat ze met de dashboards, rapportages en analyses kunnen. Zo stel je gebruikers in staat om relevante, complete en accurate informatie uit je analytics te halen, waarmee ze gericht op doelen kunnen sturen. Zo kan een gebruiker bijvoorbeeld via voor gedefinieerde templates in twee kliks antwoord krijgen op de vraag welke producten via welke winkels tot de meeste retouren leiden in welke periode.

3. Databron

Om ervoor te zorgen dat je gebruikers sturen op de juiste informatie, zijn databronnen erg belangrijk. Voorbeelden van bronnen zijn good old Excel, externe marktonderzoeksdata en ERP-systemen als SAP (al dan niet gekoppeld via een zogenaamd data warehouse).

Door bronnen te koppelen in een geïntegreerd systeem met in-memory technologie, is data, waar nodig en zinvol, realtime inzichtelijk. Bovendien hoef je data zo niet aan te sturen met queries in een extern programma, en data van de ene naar de andere database te kopiëren. Zo kan bijvoorbeeld Google Analytics worden gekoppeld aan inkoop- en verkoopdata uit ERP, zodat je antwoord krijgt of te lage verkopen door te weinig voorraad (real time inzicht) of te weinig vraag komt.

Het kiezen van de juiste bron en de inrichting van de bron, bepalen voor een groot deel de kwaliteit en snelheid van de analyses. Kijk daarom kritisch naar de oorsprong van je data: zijn de bronnen de juiste, zijn de gegevens ‘schoon’ en werken koppelingen naar behoren? Streef ernaar om je databron zo dicht mogelijk bij je analytics-tool te brengen.

4. Data Analytics tool

Tot slot moeten deze drie factoren bij elkaar gebracht worden in een tool die past bij jouw organisatie. Bij het kiezen van je de juiste oplossing is de gebruiksvriendelijkheid een van de belangrijkste beslissingsfactoren. Door smartphones en het veelvuldige gebruik van apps zijn gebruikers gewend aan intuïtieve software. Ze verwachten dat de businesstools die ze gebruiken dezelfde ervaring bieden.

Een goed voorbeeld van een businesstool die een intuïtieve ervaring biedt is SAP Analytics Cloud (SAC). Deze tool is niet alleen zeer gemakkelijk in gebruik, maar stelt je ook in staat om predictive analytics in te zetten en biedt diepgaande integratiemogelijkheden met andere SAP-oplossingen, zoals SAP S/4HANA, SAP BW en SAP BPC.

Zie weer scherp

Wil jij jouw processen optimaliseren en beter geïnformeerde beslissingen nemen met behulp van analytics? Ctac helpt je om beter te zien door de vier onmisbare onderdelen voor succesvolle inzet van analytics op orde te brengen. We achterhalen samen met jou tegen welke uitdagingen je organisatie aanloopt en pakken de échte oorzaken aan. Zodat jij het maximale uit je analytics-oplossing haalt.

Meer weten?
Ctac is expert in analytics en helpt je bij het beantwoorden van informatievraagstukken. Wil je meer weten over SAP Analytics Cloud? Probeer nu 30 dagen gratis uit.