Contact

x

Q1 Cijfers 2018: Ctac continueert opgaande lijn in omzet en resultaat

kerncijfers-Q1-2018.jpg

Hoofdpunten eerste kwartaal 2018

  • Omzet stijgt met 2,7% naar € 21,3 miljoen
  • Bedrijfsresultaat stijgt met 8,6% naar € 0,7 miljoen
  • IP investeringen € 0,4 miljoen drukken groei bedrijfsresultaat met € 0,2 miljoen
  • Netto resultaat stijgt met 14,4% van € 451k naar € 516k
  • Verwachting gehandhaafd: Bijzondere exogene omstandigheden voorbehouden verwacht Ctac in 2018 een hoger resultaat te realiseren dan in 2017

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Officer van Ctac:
“Ctac is in 2018 positief van start gegaan. De stijging van het bedrijfsresultaat bedraagt 8,6%. Het netto resultaat steeg met 14,4% naar euro 0,5 miljoen. In het eerste kwartaal van 2018 is - zoals eerder aangegeven - geïnvesteerd in onze IP producten. De hieraan gerelateerde factureerbare omzet bedroeg euro 0,6 miljoen, waarvan euro 0,4 miljoen onder immateriële vaste activa is geactiveerd. Hierdoor wordt de verbetering van het resultaat met euro 0,2 miljoen gedrukt. Een positieve bijdrage van de IP productontwikkeling aan de omzet en het resultaat wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

Nederland droeg positief bij aan de resultaatverbetering. Hetzelfde geldt voor Frankrijk waar het resultaat verbeterde maar in het eerste kwartaal nog wel negatief was.

Op basis van de orderportefeuille, de vorig jaar gerealiseerde versterking van het projectmanagement en de verdere toename van het omzetaandeel van onze Cloud-activiteiten, handhaven we onze eerder uitgesproken verwachting dat, bijzondere exogene omstandigheden voorbehouden, in 2018 een hoger resultaat zal worden behaald dan in 2017.”

Omzet en resultaat
Over het eerste kwartaal 2018 heeft Ctac N.V. (Ctac) een omzet gerealiseerd van € 21,3 miljoen (Q1 2017: € 20,7 miljoen). Dit is een stijging van 2,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Bij een vergelijking met de cijfers van het vierde kwartaal vorig jaar dient het reguliere seizoenspatroon in aanmerking te worden genomen. Mede door een actieve beheersing van de kosten steeg uiteindelijk het resultaat met 14,4% naar € 0,5 miljoen.

Financiële positie
Het eigen vermogen is gestegen van € 17,9 miljoen per 31 december 2017 tot € 18,4 miljoen per 31 maart 2018 door de toevoeging van het netto resultaat over het eerste kwartaal van 2018 (€ 0,5 miljoen). Het regulier seizoenspatroon zorgde voor een lichte afname van de solvabiliteit per 31 maart 2018 tot 41,3% (31 december 2017: 45,1%).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Over Ctac
Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform. Ctac bestond in 2017 vijfentwintig jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate.
De organisatie heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Bij het bedrijf werken per ultimo maart 2018 454 medewerkers. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl.

Voor meer informatie:
Ctac N.V.
Meerendonkweg 11
5216 TZ ‘s-Hertogenbosch

Postbus 773
5201 AT ’s-Hertogenbosch
www.ctac.nl

Henny Hilgerdenaar – CEO
Douwe van der Werf – CFO

T. 073 - 692 06 92
E. info@ctac.nl

Financiële agenda:​
9 mei 2018: Publicatie bericht over het eerste kwartaal 2018
16 mei 2018: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
9 augustus 2018: Publicatie bericht halfjaarcijfers 2018
8 november 2018: Publicatie bericht over het derde kwartaal 2018

Download PDF