Contact

x

SAP Cloud for Customer (C4C)

Heb direct alle informatie van uw klant ter beschikking, zoals interacties, al aangekochte producten, verkoopkansen, openstaande tickets of installaties.

SAP Cloud for Customer

De klant staat tegenwoordig volledig centraal. Om alles van de klant zo goed mogelijk te registreren, zetten we vroeger een CRM pakket in. Echter, is een CRM pakket voldoende bestendig voor de toekomst? Het is tijd om een stap verder te zetten.

SAP Cloud for Customer

De IT omgeving bij SAP verandert behoorlijk. Er is straks geen CRM meer dat registreert, maar cloud-based tooling die verder kijkt, met een focus op het bedrijfsproces. Een CRM wordt door veel bedrijven zo goed mogelijk ingezet om alle klantinteracties bij te houden. Zo kan de gehele organisatie altijd profiteren van alle informatie op één centraal platform. Echter, is het bijhouden van interacties en documenten wel voldoende voor de toekomst?

Cloud for Customer gaat een stap verder

SAP Cloud for Customer zet een stap verder. Alles draait om de ontwikkeling van een zogenoemde golden record van een klant. Dat wil zeggen dat men een zo goed mogelijk beeld van iedere klant creëert (360 graden blik) om zo inzicht te krijgen in de status van de klant. Dit resulteert in betere en snellere informatie en beslissingen; alles om de klant zo goed mogelijk te bedienen.

SAP C4C kenmerkt zich als cloud applicatie door het realiseren van een hoge productiviteit. Er is een business intelligence component voor geïntegreerde rapportages, dashboard tooling, en werkstromen. Geïntegreerde kanaalsturing zoals telefonie, email, en social media zorgen voor flexibiliteit van de software en zijn altijd benaderbaar door de krachtige mobiele oplossing en de C4C app. Tot slot kenmerkt C4C zich door een integratie met een ERP systeem voor verdere logistieke en financiële opvolging.

Zowel sales -als service processen zijn goed in kaart te brengen binnen dit IT landschap. In combinatie met een volledige mobiele integratie verhoogt het de productiviteit van de medewerker. Immers, iedereen heeft continue alle informatie van de klant ter beschikking, zoals interacties, reeds gekochte producten, verkoopkansen, openstaande tickets of actieve installaties. SAP C4C ondersteunt hierdoor het gehele verkoopproces, van kans tot offerte en order, alsmede de serviceprocessen naderhand.

SAP Cloud for Customer Sales

In de sales component van SAP C4C Sales staat het verkoopproces van de organisatie centraal. Men is in staat om verkoopkansen aan te leggen op bestaande en nieuwe accounts, welke overgaan in offertes, orders en facturen. Het ontwikkelen van een pijplijn wordt hierdoor mogelijk gemaakt, waardoor men goede prognoses op klantniveau én op collectief niveau kan maken. Leads gaan niet meer verloren, maar worden daadwerkelijke mogelijkheden.

SAP Sales kenmerkt zich ook door functionaliteiten zoals visiteplanning, accountplanning en activiteitenmanagement. Zo is iedere medewerker altijd op de hoogte van de status en werkzaamheden bij een klant, alsmede dat er een efficiënte planning opgesteld kan worden. Tot slot bevat C4C Sales ook een prijscomponent, om met een strategische blik je prijszetting af te stemmen. SAP C4C Sales gaat verder dan CRM.

​SAP Cloud for Customer Service

Aangezien service in toenemende mate een kernproces voor velerlei organisaties is geworden, is het tegenwoordig van belang dat men weet welke producten er aanwezig zijn bij de klant, welke problemen in het verleden zijn verholpen, welke materialen men nodig heeft, enzovoorts. Het is dan ook belangrijk om op de juiste momenten je contact -of servicemomenten te hebben bij de klant. SAP C4C Service speelt effectief in op dit proces, om de klant maximaal van dienst te kunnen zijn.

Behalve dat iedere werknemer altijd (mobiel) alle informatie van een klant voor zijn serviceafspraken inzichtelijk heeft, wordt er ook een optimale planning voor de werkdistributie gemaakt binnen deze applicatie. Dit zorgt niet alleen voor een planning van de onderhoudsafspraken, maar regelt ook de planning op basis van de inkomende tickets. De service component functioneert met een ticketsysteem voor de klant, inclusief SLA’s en proactieve fieldinfo voor de buitendienst. Tevens zijn er functionaliteiten aanwezig voor belcentra en zelfservice. Zo wordt de klant altijd maximaal voorzien in haar behoeften.

Ook intern worden medewerkers gefaciliteerd. Zij beschikken over een compleet overzicht van service meldingen met o.a. status management, escalaties en routering binnen de organisatie. Daarbij kan men resourceplanning op een eenvoudige, maar effectieve wijze inzetten, door op een grafisch planbord medewerkers te koppelen aan tickets. 

Solution Overview: SAP Cloud for Customer

Solution Overview

Solution overview met alle functionaliteiten en voordelen die SAP Cloud for Sales en SAP Cloud for Service bieden.

SAP Cloud for Customer Sales: hoe klanten het ervaren

Video

In deze video hoort u hoe SAP Cloud for Sales (voorheen SAP Digital CRM) twee bedrijven helpt bij het opbouwen en onderhouden van hun klantrelaties, overal te wereld.