Contact

x

Wendbare samenleving

Meer doen met minder in een snel veranderende omgeving. Aan woningcorporaties worden strengere eisen gesteld. Tegelijkertijd nemen de middelen af en wordt het speelveld complexer.

Verzakelijking en professionalisering

Woningcorporaties dienen met een krimpend budget meer maatschappelijke meerwaarde te leveren. Dat vraagt om verzakelijking en professionalisering op verschillende vlakken.

Wendbare samenleving

Het maatschappelijke en politieke speelveld waarin woningcorporaties hun werk doen, is voortdurend in beweging. U heeft te maken met grote wetswijzigingen en scherper toezicht. Uw kerntaken - het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen, het beheer van maatschappelijk vastgoed en het investeren in leefbaarheid – zijn leidend. Tegelijkertijd zijn de financieringseisen strenger geworden, zijn de eisen op het gebied van risicobeheersing strikter dan ooit en moeten corporaties via Rijksheffingen een deel van hun vermogen afstaan.

Doelmatig en efficiënt

U dient steeds meer maatschappelijke meerwaarde te realiseren met steeds minder middelen. Dat betekent dat woningcorporaties hun bedrijfsvoering beduidend doelmatiger en efficiënter in moeten richten. Structureel bezuinigen op de bedrijfskosten is het devies. Net als efficiënter beheer van uw woningenportfolio in combinatie met gestroomlijnd asset management. Het zijn absolute voorwaarden om de wendbaarheid te creëren die u nodig heeft om te voldoen aan de eisen én u de wendbaarheid te geven die u nodig heeft om mee te blijven bewegen.

Ctac maakt u wendbaar

Wij kennen het speelveld en hebben een helder beeld van de vele complexe uitdagingen waarmee corporaties dagelijks geconfronteerd worden. Onze corporatie-experts helpen u het veranderende speelveld in kaart te brengen. Op basis daarvan krijgt u advies over hoe u uw organisatie én uw processen zodanig kunt inrichten

Integraal applicatiemanagement

U wilt uw klanten voortdurend verrassen door hun verwachtingen waar mogelijk te overtreffen. Dat betekent dat u moet kunnen bouwen op systemen die naadloos aansluiten bij uw persoonlijke wensen.

Fit4Woco

Effectieve bedrijfsvoering en een gebruiksvriendelijk systeem zijn de basis voor optimale dienstverlening. Hiervoor heeft elke woningcorporatie eigen wensen en eisen. Fit4Woco is een modulaire ERP-systeem oplossing die hier naadloos op aansluit.

Schaalbaarheid en wendbaarheid de basis voor een goed ICT-landschap

Lees het artikel in CorporatieGids Magazine

Lees het artikel

Digitale werkplekken: vijf bouwstenen voor succes

Blog - 25 januari 2018, Paul Vos, 4 min leestijd

De hoeveelheid informatie bij woningcorporaties neemt snel toe. Daardoor zijn medewerkers veel tijd kwijt met het zoeken naar documenten, delen van informatie en dossiers te updaten.

Fit4Woco - Voor wie van zijn huurders houdt

Video

De populatie van woningcorporaties verandert. Huurders zijn diverser dan ooit. Ze verwachten bovendien veel service van hun corporatie en ze zijn steeds digitaal vaardiger.

CorporatiePlein 2018

Event - 27 september 2018 | Expo Houten

Het corporatieplein is dé bedrijfsvoering ICT & innovatiebeurs voor woningcorporaties. Deze beurs wordt door exposanten en woningcorporaties gezien als hét evenement voor woningcorporaties.